ວິໄສທັດ         

          ພັດທະນາສື່ມວນຊົນລາວໃຫ້ກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເຫດການ, ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫຼມຄົມຂອງພັກ-ລັດ ທັງລວງເລິກ ແລະ ລວງກ້ວາງ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທັງຄົບຖ້ວນ ດ້ານ ເນື້ອໃນ, ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ສາລະຄວາມຮູ້ຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫັນ ໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ. ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນ, ເຊື່ອມໂຍງກັບເວທີສື່ມວນຊົນສາກົນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບ ກ້ວາງຂວາງ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ບຸກຄະລະກອນໜຸ່ມ ທີ່ມີຄຸນທາດທາງດ້ານການເມືອງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີລະດັບເຕັກນິກວິຊາການສື່ ທີ່ສົມຄູ່ກັບຍຸກສະໄໝ.

          ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູ, ປົກປັກຮັກສາ, ສືບທອດ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ຄຸນຄ່າ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະ ທຳອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພັດທະນາອະລິຍະທຳທາງດ້ານວັດຖຸຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ສາ ມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ສະກັດກັ້ນສິ່ງຫໍ້ຍທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຢ່າງຍືນຍົງ.

          ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕາມທິດສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທມະຊາດ,ການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ, ເປັນພື້ນຖານໃນການເຊື່ອມ ຕົວເຂົ້າກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ພັດ ທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະແຫນງເສດຖະກິດນໍາໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.