ຖວທ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ທີ່ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວໄດ້ມີກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລົງສຳຫລວດຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ດຳລັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ພົນຢ້ຽມ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ກະຊວງ  ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳສະຫງຽມ ຣາດຊະພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ ກະຊວງພາຍໃນ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ພົນຢ້ຽມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສຳລັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມປົກກະຕິຕາມບົດແນະນຳ ເລກທີ 01/ ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2005 ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ  ລາວແຕ່ຖ້າອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ ເຊິ່ງມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຫັນວ່າເນື້ອໃນມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກໃຫ້ແກ່ ການປະເມີນຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະ ກັບຄວາມເປັນຈິງ.

ສຳລັບວຽກງານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຖືເອົາຫົວຂໍ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ການແຈ້ງທຶນຈາກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນກໍ່ສ້າງໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕາມແຜນກຳນົດພະນັກງານ ນຳພາຄຸ້ມຄອງເຊິ່ງທົ່ວຂະແໜງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 4.607 ຄົນຍິງ 1.841 ຄົນ (ສູນກາງ 1.501 ຄົນ, ຍິງ 635 ຄົນ).

Medialaos MMD