ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດຖືກຢຶດ ຮີບຮ້ອນໄປແກ້ໄຂຄະດີ

ຂປລ. ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I (ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງການເລກທີ 0247/ກຄ.ພສ I, ລົງວັນ ທີ 21 ສິງຫານ 2019 ເຖິງບັນດາເຈົ້າຂອງພາຫະນະທີ່ຖືກຢຶດໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນແກ້ໄຂຄະດີກັບຂະແໜງຕ້ານສະກັດກັ້ນການລັກ ລອບໜີພາສີ ແລະ ກວດຄືນການແຈ້ງ (ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I) ນາເຕີຍ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ພາຍໃນກຳນົດເວ ລາ 21 ວັນທາງລັດຖະການນັບມື້ແຕ່ໄດ້ປະກາດແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ພາຫະນະຈະຕົກເປັນ ຂອງລັດ ແລະ ຖືກດຳເນີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

 

          ສຳລັບລະອຽດມີດັ່ງນີ້: ທ້າວ ສອນເພັດ ດວງພົມມາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປະເພດລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ TRUMPCHI ສີຂາວ, ທ້າວ ລິມິງ ຢູ່ ສປ ຈີນ ປະເພດລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ BENZ ສີດຳ, ທ້າວ ເດິຊຽງ ລຸ ຢູ່ ສປ ຈີນ ປະເພດລົດຈິບ 3 ຄັນຍີ່ຫໍ້ FAW ສີຂາວ, ທ້າວ ລິ ຢິ ຄວນ ຢູ່ ສປ ຈີນ ປະເພດລົດຕັກຕີນຢາງນ້ອຍ, ທ້າວ ຢຽນ ຕຸງຊຽງ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະເພດລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ TOYOTA ສີດຳ, ທ້າວ ອິນທິ ລໍຫວັນໄຊ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປະເພດລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ BENTLEY ສີດຳ, ທ້າວ ຢານກັງ ສປ ຈີນ ປະເພດລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ BENZ ສີດຳ, ທ້າວ ວິວາ ນ້ອຍວິໄລ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະເພດລົດດ້າມ, ທ້າວ ອຸ່ນຈັງ ນັນຕະພູມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະເພດ ລົດກະບະຍີ່ຫໍ້ TOYOTA ສີຂາວ, ທ້າວ ຢາງເຈິງເວີຍ (ທຽນວຸ) ສປ ຈີນ ປະເພດລົດເກັງ ຍີ່ຫໍ້ TOYOTA ສີຂາວ, ທ້າວ ຫູຈືຊາງ (ທຽນວຸ) ຢູ່ ສປ ຈີນ ປະເພດລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ BENZ ສີປອນເງິນ.

          ໂດຍອີງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011, ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງກະຊວງການເງິນ ສະ ບັບເລກທີ 2826/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີ ແລະ ອີງໃສ່ ບົດບັນ ທຶກການຢຶດສິນຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງພາຫະນະໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນເຂົ້າມາພົວພັນແກ້ໄຂ ຄະດີພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນທາງລັດຖະການ, ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວພາຫະນະດັ່ງກ່າວ ຈະຕົກເປັນຂອງລັດ ແລະ ຖືກດຳເນີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ