ລມຕ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງຕໍ່ການຊັກຖາມຂອງ ສສຊ

 

 

 

ຂປລ. ມື້ທີສາມ ໃນວາລະດຳເນີນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດຊຸດທີ VIII ໃນພາກເຊົ້ານີ້ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,ໂດຍທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງຕໍ່ການຊັກຖາມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ບາງບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປີ2019 ຫລື GDP ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເດືອນຜ່ານມາຂອງບາງຂະແໜງການຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງ ຂອງບາງ ຂະແໜງການຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນກ່ຽວກັບຂະແໜງກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໃຫ້ໄດ້ 100.000 ເຮັກຕາ ໃນປີນີ້ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການຟື້ນຟູໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນປີຜ່ານມາ ຊັກຊ້າເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນນ້ຳໃນຊົນລະປະທານ ແລະ ແນວປູກອື່ນໆ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ຖ້າຫາກວ່າປີນີ້ບໍ່ເກີດໄພທຳມະຊາດຕື່ມ, ດິນຟ້າອາກາດດີຄາດວ່ານາປີ ປີນີ້ກໍຈະມີໂອກາດໄດ້ທົດແທນສິ່ງທີ່ຫາຍໄປໃນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ.ສຳລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຂະຫຍາຍຕົວກໍຍັງສືບຕໍ່ແຕ່ບໍ່ສູງ ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນ ວ່າຍັງຫລຸດລົງ ຈາກ 1,3% ມາເປັນ 0,7% ແລະການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆກໍໄດ້ຫລຸດລົງ ປີຜ່ານມາແມ່ນ 1,6% ສຳລັບປີນີ້ 1,3%.ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງໄຕມາດ 2, 3ແລະ 4 ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ການຜະລິດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ບາງວຽກງານໂຄງການໃຫຍ່ໆ ໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ປີ 2018 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 832 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປີ 2019 ໄດ້ 712 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຖືວ່າຫລຸດລົງໜ້ອຍ ແຕ່ແນວໃດກໍດີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟແມ່ນສຳເລັດ 71% ແລະ ຄາດວ່າປີ 2021ຈະສຳເລັດຕາມແຜນ. ດ້ານວຽກງານບໍລິການຫລຸດລົງເລັກໜ້ອຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການພັກພາອາໄສ ຍ້ອນການເຂົ້າມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີນີ້ຍັງບໍ່ສູງຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫລຸດລົງເຖິງ 0,5%.ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ2019 ຂອງການລົງທຶນ ຂອງລັດເຫັນວ່າມີທວງທ່າທີ່ດີຂຶ້ນເປັນຕົ້ນໄດ້ກວດຜ່ານເອກະສານການສຳລະສະສາງ ໄດ້ 1.627 ຕື້ກີບ, ແຕ່ການຊຳລະສະສາງຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເນື່ອງຈາກລາຍຮັບງົບປະມານບໍ່ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການເຊິ່ງຊຳລະໄດ້ພຽງ 262 ຕື້ກີບ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການODA ໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະກູ້ຢືມໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ໃນ 3ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້1.895 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 26% ຂອງແຜນການ. ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ບັນລຸໄດ້ 1.266 ໂຄງການດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 4.735 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສະນັ້ນ, ເບິ່ງທວງທ່າການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຄາດວ່າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງລາວ ມາຈາກຂະແໜງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຍກູ້ ານຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງເສດຖະກິດເຮົາເຖິງວ່າການລົງທຶນຂອງລັດຈະມີຈຳນວນບໍ່ຫລາຍກໍ່ຕາມ.