ແຂວງອັດຕະປື ເລັ່ງມືສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ

ຄະນະກໍາມະການຟື້ນຟູ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບໄພພິບັດຢູ່ພາກສະໜາມເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ພວມກໍາລັງເລັ່ງມື ການສ້ອມແປງຟື້ນຟູເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 18 A ແລະ ທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ການສັນຈອນໄປ-ມາສະດວກໃນໄລຍະ ເຂົ້າລະດູຝົນ, ຮອດປັດຈຸບັນບາງໄລຍະທາງໃກ້ສໍາເລັດ.

 

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ພົມມະສານ ເຈົ້າເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ປັດຈຸບັນວຽກງານການສ້ອມແປງຟື້ນຟູເສັ້ນທາງຫລວງ ແຫ່ງຊາດ 18 A ແລະ ເສັ້ນທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນເມືອງສະໜາມໄຊ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ, ສໍາລັບການສ້ອມ ແປງຟື້ນຟູເສັ້ນທາງແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 11 ໄລຍະທາງ. ໃນນັ້ນ, ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 18 A ແຕ່ເທດສະບານແຂວງອັດ ຕະປື ຫາ ບ້ານປິນດົງ ເມືອງສະໜາມໄຊມີຄວາມຍາວ 47 ກວ່າກິໂລແມັດ ໄດ້ແບ່ງການສ້ອມແປງຟື້ນຟູເປັນ 5 ໄລຍະເຊິ່ງໄລຍະທີ ໜຶ່ງແຕ່ເທດສະບານແຂວງອັດຕະປື ຫາຂົວຫ້ວຍໂອດ ຍາວ 12 ກິໂລແມັດເຄິ່ງ ໄດ້ສໍາເລັດການສ້ອມແປງແລ້ວ 42%; ໄລຍະທີ ສອງແຕ່ຂົວຫ້ວຍໂອດ ຫາເທດສະບານເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຄວາມຍາວ 18 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 99%; ໄລຍະທີ ສາມ ແຕ່ຂົວຫ້ວຍກັນຈານ ຫາ ສາມແຍກບ້ານໂຄກກ່ອງ ມີຄວາມຍາວ 7 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 46%; ໄລຍະທີສີ່ ແຕ່ສາມແຍກໂຄກກ່ອງ ຫາ ຂົວເຊປຽນ ມີຄວາມຍາວ 4 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 50%, ເສັ້ນທາງແຕ່ຫົວຂົວເຊປຽນ ຫາບ້ານຕະມໍຢອດ 9 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 36%, ເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານຕະມໍຢອດ ຫາ ບ້ານໜອງຫີນ ເປັນທາງເຊື່ອມ ຕໍ່ອອກສູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຄວາມຍາວ 15 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 84%, ເສັ້ນທາງຈາກບ້ານໜອງ ຫີນ ຮອດເຂດເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກມີຄວາມຍາວ 18 ກວ່າກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 33 ກວ່າສ່ວນ ຮ້ອຍ, ເສັ້ນທາງແຕ່ສາມແຍກຄຸ້ມໂຄກກ່ອງ ຫາ ບ້ານໃຫຍ່ແທໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະ ຈາກໂຄກກ່ອງໄປຫາຄຸ້ມດອນມ່ວງ ຍາວ 6 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ 53%, ເສັ້ນທາງຈາກຄຸ້ມດອນມ່ວງ ຫາ ຄຸ້ມດອນບົກ ຍາວ 5 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການ ສ້ອມແປງແລ້ວ 54%, ເສັ້ນທາງແຕ່ຄຸ້ມດອນບົກ ຫາ ບ້ານທ່າແສງຈັນເກົ່າ ຍາວ 23 ກິໂລແມັດ ສໍາເລັດການສ້ອມແປງແລ້ວ 51%.

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ພົມມະສານ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກວຽກງານການສ້ອມແປງຟື້ນຟູເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 18 A ແລະ ທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ດ້ານວຽກງານກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູດິນແດງບ່ອນທີ່ຈະສ້າງບ້ານຢູ່ຖາວອນຂອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດໃນ 4 ຈຸດ ກໍມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)