ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ຫາລື​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ຂໍ້​ມູນ ບໍລິການ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບ​ ຢູ່​​ໂຮງງານ​ຕັດຫຍິບ

 

 

 

ຂປລ. ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກິດຈະກຳການສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງ-ຊາຍ ໃນໂຮງງານທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳໄພ ລັດສະໝີ ປະທານບໍລິຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ມາລຽມ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີລາຍງານສະພາບລວມ, ຄວາມເປັນມາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ການລົງເກັບກຳຈຳນວນໄວໜຸ່ມ ໃນໂຮງງານເປົ້າໝາຍ, ພ້ອມທັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ຂໍການຮ່ວມມື ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈາກໂຮງງານຕື່ມອີກ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຄຳໄພ ລັດສະໝີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ຜ່ານມາອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຄື ຂະແໜງສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ ທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຄື ຕ່າງແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນ ດາໄວໜຸ່ມ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງທຸກຄົນ, ທຸກຊົນເຜົ່າ ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແບບເປັນມິດໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າເຖິງວິທີການວາງແຜນຄຸມກຳເນີດ ໂດຍຜ່ານຫລາຍຊ່ອງທາງ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນາງ ມາລຽມ ຄານ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເປັນຈຸດສຳຄັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມປະສົບ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງທາງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ມີຄວາມຍິນດີຫາກພາກສ່ວນໃດມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງທີ່ສຸດ.