ໄຊຍະບູລີ ຈະເກັບກູ້ພືດລະດູແລ້ວໃຫ້ສຳເລັດທ້າຍເດືອນນີ້

ທ່ານ ແສງອາທິດ ລາວເບຼຍຢາທໍ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ນັກຂ່າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ໃນສົກປີ 2018 ຜ່ານມາແຂວງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງດ້ານທຳມະຊາດໜັກໜ່ວງສົມ ຄວນ ເຊັ່ນ:

ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ, ນ້ຳປ່າໄຫຼຊຸ, ການລະບາດຂອງເພ້ຍຈັກຈັນຫຼັງຂາວ, ໜູຂີ້ທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ບົ້ງຮຳໃບຫຼາຍພື້ນທີ່ທົ່ວແຂວງ ຊຶ່ງມີ 106 ບ້ານ, ມີ 6.200 ກວ່າຄອບຄົວ. ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີຖືກຜົນກະທົບ 582 ເຮັກຕາ, ເຂົ້າໄຮ່ເສຍ ຫາຍ 14 ເຮັກຕາ, ສ່ວນພືດກະສິກຳເສຍຫາຍມີ 149 ເຮັກຕາ, ເພື່ອເປັນການທົດແທນຜົນເສຍຫາຍໃນລະດູຝົນປີຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານພາຍໃນແຂວງພ້ອມທັງມີສ່ວນແຮໄວ້ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການວາງໂຕເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 2.000 ເຮັກຕາ, ແຕ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 2.213 ເຮັກຕາ ລື່ນຄາດໝາຍ, ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງຕາມແຜນການວາງໄວ້ 14.000 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 21.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນເກັບກູ້ຜົນຜະລີດແມ່ນໃກ້ຈະສຳເລັດຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນທ້າຍ ເດືອນພືດສະພານີ້.
ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສ່ວນການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ແຂວງໄຊຍະບູລີວາງແຜນການປູກເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 34.287 ກວ່າເຮັກ ຕາ, ຄາດວ່າໝົດແນວປູກທັງໝົດເກືອບ 2.363 ໂຕນ, ສະມັດຖະພາບສະເລ່ຍ 4,74 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທັງ ໝົດ 162.918 ໂຕນ, ໃນນີ້ປູກນາເຕັກນິກໃໝ່ມີ 1.801 ເຮັກຕາ, ໝົດແນວປູກ 83.800 ກິໂລ ສະມັດຖະພາບສະເລ່ຍ 5.12 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຜົນຜະລິດທັງໝົດໄດ້ 9,227 ໂຕນ, ເຂົ້າໄຮ່ຕາມແຜນປູກທັງໝົດ 10.480 ເຮັກຕາ ສະມັດຖະພາບ 2.19 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 22.991 ໂຕນ, ນອກຈາກປູກເຂົ້າແລ້ວຍັງໄດ້ປູກພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າມີ ທັງໝົດ 111.960 ເຮັກຕາ, ສະມັດຖະພາບ 11,66 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຜົນຜະລິດທັງໝົດ 1.305.122 ໂຕນເຊັ່ນ: ສາລີແຂງ ເນື້ອທີ່ 40.316 ເຮັກຕາ, ສະມັດຖະພາບ 5.40 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 217.731 ໂຕນ, ສາລີຫວານ 1.992 ເຮັກຕາ ສະມັດຖະພາບ 11,56 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 23.034 ໂຕນ, ມັນຕົ້ນມີເນື້ອທີ່ 27.464 ເຮັກຕາ ສະມັດຖະພາບ 32.76 ໂຕຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 899.770 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍມີເນື້ອທີ່ 24.870 ເຮັກຕາ ສະມັດຖະພາບ 3,11 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 77.440 ໂຕນ, ໝາກງາມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2ກ300 ເຮັກຕາ, ສະມັດຖະພາບ 1,35 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 3.515 ໂຕນ, ຖົ່ວດິນ 4.190 ເຮັກຕາ ສະມັດຖະພາບ 2,37 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 9.949 ໂຕນ ແລະ ພືດຕະກຸນຖົ່ວອື່ນໆພ້ອມດ້ວຍພືດຜັກຕ່າງໆຕື່ມອີກ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ)