ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ

ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງຖືກຮັບຮອງເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ພາຍຫຼັງຜ່ານ 5 ໄລຍະການສຳຫຼວດ ນັບເລີ່ມແຕ່ປີ 1998 ເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດວ່າຈະຖືກປະກາດຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 43 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ທີ່ປະເທດອາແຊັກບາຍຊານ.

ກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເມື່ອ ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2019 ວ່າ: ທົ່ງໄຫ ຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດໃຫ້ຂຶ້ນເປັນມໍລະດົກໂລກ ໂດຍແບ່ງເປັນ 5 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1 ເລີ່ມແຕ່ປີ 1998- 2000 ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດຂຶ້ນໂດຍການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຂອບເຂດອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ແມ່ນປີ 2000-2002 ໄດ້ລົງເລີກວຽກງານການສຳຫຼວດພາກສະໜາມໃນການເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກ ໄຫຫີນແຕ່ລະແຫ່ງ. ໄລຍະທີ 3 ແຕ່ປີ 2002-2005 ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ໄລຍະ 4 ແມ່ນປີ 2006-2010 ໄລຍະນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ບໍລິຫານແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ.ສະເພາະໄລຍະທີ 5 ແມ່ນເລີ່ມໃນຕົ້ນປີ 2015 ກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສົມທົບກັບພະ ແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງທຸກໆ ຂັ້ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງຮ່າງເອກະສານຄຳຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດເພື່ອສະເໜີແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນໃຫ້ເປັນ ມໍລະດົກໂລກຮ່ວມກັບອົງການອຸຍແນສໂກ ມາຮອດເດືອນມັງກອນ 2018 ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງຄຳຮ້ອງແຜນແມ່ບົດ ຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນສະບັບສົມບູນ ແລະ ເດືອນກຸມພາ 2018 ໄດ້ນຳສົ່ງຄຳຮ້ອງແຜນແມ່ບົດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນເຖິງ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.ແນວໃດກໍດີປະຈຸບັນທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ຖັດຈາກນະ ຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັດພູຈຳປາສັກ ຊື່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຖືກປະກາດຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 43 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຫາ ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ປະເທດອາແຊັກບາຍຊານ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ)