ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ

 

 

 

ຂປລ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0035/ກປ ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019 ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ຂະບວນການ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ເນື່ອງໃນ ໂອກາດ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ກໍຄື ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ທັງເປັນການຍູ້ແຮງ ການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນພັນທະ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງປວງຊົນ ຕິດພັນ ກັນການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ອານຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນ ກໍຄື ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຮັກ ແລະ ຫວງແຫນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ້ ຕາມທິດ ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫ້ການ ເປັນຂະບວນ ການຟົດຟື້ນ ແລະ ແຂງແຮງ.

ແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ໃຫ້ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າການ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການປູກໄມ້, ຟື້ນຟູປ່າ ທຳມະຊາດ ໂດຍຜ່ານສື່ ມວນຊົນທຸກປະເພດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ ເຫັນໄດ້ເຖິງ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປູກໄມ້, ການຟື້ນຟູ ປ່າທຳມະຊາດ, ການປົກປັກ ຮັກສາປ່າໄມ້, ການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ້ອງການໄຟໃໝ້ລາມປ່າ. ປຸກລະດົມຄອບຄົວ, ຜູ້ປະກອບການ, ສູນ ຫລື ສະຖານນີຂອງລັດ ຈັດຕັ້ງວາງສະແດງເບ້ຍໄມ້, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຜ່ານກິດຈະກຳ ຖາມ-ຕອບ ຕິດພັນ ກັບການ ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 1 ມິຖຸນາ 2019 ໃຫ້ຟົດຟື້ນ ແນໃສ່ປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນ ເຂົ້າໃຈເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງຕົ້ນໄມ້ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສາຍກ່ຽວພັນ ກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ. ໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີ ຕໍ່ອົງການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ໂດຍມີ ຂະແໜງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເປັນໃຈກາງ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຊີ້ນຳ ບັນຊາວຽກງານ ສົ່ງເສີມ ການປູກໄມ້ຟື້ນຟູປ່າ ໂດຍແຕ່ງ ຕັ້ງພະນັກງານ ວິຊາການ ລົງຊ່ວຍ ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ສຳນັກງານ, ອົງການ, ຄອບຄົວ, ບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປູກໄມ້ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າທຳມະຊາດ ກາຍເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ. ໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊີ້ນຳກອງຄຸມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ, ຂະແໜງປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ສົມທົບກັບອົງ ການປົກຄອງເມືອງ ກຳນົດເຂດປູກໄມ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທາງດ້ານທຸລະກິດ, ການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຄື ການຟື້ນຟູ ປ່າໄມ້ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຍາວນານ ແນໃສ່ ສະໜອງໄມ້ ຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ຮັກສາແຫລ່ງນ້ຳ, ປ້ອງກັນເຂດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ດິນຖະຫລົ່ມ ຫລື ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນ ໄພທຳມະຊາດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ສຳລັບພັນໄມ້ທີ່ຈະປູກນັ້ນ ໃຫ້ຖືເອົາຊະນິດ ພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ຫລື ໄມ້ນຳເຂົ້າ ທີ່ເປັນເສດຖະກິດ, ເບ້ຍໄມ້ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ ເໝາະສົມ ກັບສະພາບ ແວດລ້ອມ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ສ່ວນການປູກໄມ້ ຢູ່ຫ້ອງການ ສຳນັກງານ ແມ່ນໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ ຊະນິດພັນໄມ້ປະດັບ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໄມ້ທີ່ເປັນຮົ່ມ ລຳ ຕົ້ນບໍ່ສູງ ແລະ ຊະນິດພັນໄມ້ ທີ່ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ມອບໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ, ກອງຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂງ, ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ, ຂະແໜງປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ເປັນເຈົ້າການກວດກາ, ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິການປູກໄມ້ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ ກັບໂຕເລກ ແຜນການໃນສົກປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ເທົ່າໃດ? ຈຳນວນເບຍໄມ້ທີ່ຜະລິດໄດ້ເທົ່າໃດ? ໂດຍແຍກລະ ອຽດແຕ່ລະຊະນິດ ເບຍໄມ້ ເພື່ອຈະປູກໃນແຕ່ລະເຂດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລະບຸຢ່າງລະອຽດ ເຊັ່ນ: ວັນ, ເວລາ, ຊະນິດໄມ້ທີ່ປູກ, ບ້ານ, ເມືອງ, ຈຸດພິກັດ, ຈຳນວນເນື້ອທີ່ປູກ, ເປົ້າໝາຍການປູກ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມໃຫ້ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງ ການຂຶ້ນທະບຽນ ສວນປູກໄມ້ຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ກົມກອງລວມໝູ່, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນັກລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ປູກໃນປີຜ່ານມາ ດ້ວຍການ ສໍາຫລວດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕົງຈິງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງພິທີປູກໄມ້ ໃຫ້ອີງໃສ່ ສະພາບເງື່ອນໄຂ ທີ່ເໝາະສົມ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ເນື້ອທີ່ປຸກລະດົມ ເປັນຕົ້ນຕໍ ບົນພື້ນຖານ ການປະຢັດ ມັດທະຍັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ. ສ່ວນທ້ອງຖິ່ນໃດ ຫລື ບ່ອນໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມ ລົງມືປູກ ແຕ່ດຽວນີ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ລໍຖ້າຮອດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ. ໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ລວມໝູ່, ກົມກອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຫື່ອແຮງ ເຂົ້າໃນການປູກ, ຄຸມຄອງ ບົວລະບັດຮັກ ສາປ່າປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງ ພິຈາ ລະນາຍ້ອງຍໍ ດ້ວຍກຽດຕິຄຸນ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໄວ້ໃນດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມອບໃຫ້ກົມປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍສົມທົບ ກັບອົງການ ປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການສະບັບນີ້, ຖ້າຫາກມີ ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ໃຫ້ລາຍງານ ການນຳກະຊວງ ຮັບຊາບ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.