ເມືອງຄົງເຊໂດນເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງສຳເລັດ 96%

 

 

 

ຂປລ. ປັດຈຸບັນກະສິກອນທ່ົວເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດທັນກັບສະພາບການເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍແລະ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວແລ້ວ96% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງທັງໝົດ 2.950 ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100% ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ພ້ອມທັງກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການຜະລິດນາປີ.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພານີ້ວ່າ: ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງຂອງກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ແມ່ນດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ປັດຈຸບັດສໍາເລັດແລ້ວ2.840 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 96,27%,ຜົນຜະລິດນາແຊງປີນີ້ ເຫັນວ່າສະມັດຕະພາບໄດ້ຕາມແຜນການ4 ໂຕນເຄິ່ງຕໍ່ເຮັກຕາ, ຍ້ອນປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງ ໂດຍປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳຂອງວິຊາການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ການປູກເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກເຂົ້າແບບຈຸດສຸມ, ປູກເຂົ້າແບບມາດຕະຖານກະສິກໍາ ແລະ ປູກເຂົ້າຕົວແບບຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການລາວ-ຫວຽດນາມ ເຫັນວ່າມີຜົນໄດ້ຮັບດີພໍສົມຄວນ.
ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢູ່ເມືອງຄົງເຊໂດນປີນີ້ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວນາທົ່ວເມືອງຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້17.870 ເຮັກຕາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສະມັດຕະພາບໄດ້ 4,4 ໂຕເຮັກຕາ ແລະເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ ຈະສືບຕໍ່ຫັນເອົາພະນັກງານວິຊາການລົງຊ່ວຍແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດເຂົ້ານາປີໃນທົ່ວເມືອງໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ, ຈາກນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຕອບສະໜອງດ້ານແນວພັນເຂົ້າ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການປັກດຳ ແລະການບົວລະບັດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາຕື່ມອີກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸໄປຕາມຈຸດປະສົງ.