ການປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 037/ສທ ລົງວັນທີ 15/3/2019 ເລື້ອງການປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ. ເນື້ອໃນແຈ້ງການມີດັ່ງນີ້.
ອີງຕາມແຈ້ງການຂ່າວສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບເລກທີ 1880/ກສຊ,ຫກ ລົງວັນທີ 15 ມີນາ 2019 ວ່າດ້ວຍຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດແຕ່ວັນທີ 11 ມີນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຫັນວ່າຄ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດ 2.5 ໄມຄອນ ຫຼື ພີເອັມ 2.5 (PM 2.5) ສູງກ່ວາມາດຕະຖານ ແລະ ເພີ້ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບວ່າ: ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຝຸ່ນລະອອງ 2.5 ໄມຄອນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 101-200 ໄມໂຄຣກຣາມຕໍ່ນຶ່ງເມັດກ້ອນ ຈະມີຜົນກະທົບໃສ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະມີຜົນກະທົບໃສ່ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຫົວໃຈ-ເສັ້ນເລືອດເຊັ່ນ: ໜຶ່ງ. ຜົນກະທົບໃສ່ລະບົບຫາຍໃຈ: ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ການຫຼຸດລົງ ເກີດມີອາການພູມແພ້ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ຈະສະແດງອອກອາການ: ໄອ, ຫາຍໃຈຝືດ, ຫອບຫືດ, ຂີ້ເທີຕິດຄໍ ແລະ ອາການອັກເສບຫຼອດລົມ ແລະ ອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈ. ສອງ, ຜົນກະທົບໃສ່ລະບົບຫົວໃຈ-ເສັ້ນເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ ຕີໄວຂື້ນ ຫຼື ຊ້າລົງ, ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ອາດພາໃຫ້ມີການອັກເສບຂອງເສັ້ນເລືອດ ຫຼື ກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈ.ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວກ່ຽວກັບລະບົບຫົວໃຈ-ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈມາກ່ອນແລ້ວ ອາດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍກ່ວາໝູ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸ, ເດັກນ້ອຍ ຂື້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງການສຳພັດກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ວິທີປ້ອງກັນ: ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດຫຼືໝອກຄວັນຈາກໄຟໃໝ້ປ່າມີດັ່ງນີ້ຄື:
1. ອັດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໝອກຄວັນເຂົ້າມາສະສົບໃນເຮືອນ.
2. ຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິໃຫ້ຮີບໄປພົບທ່ານໝໍທັນທີ.
3. ຖ້າອອກເຮືອນຄວນໃສ່ໜ້າກາກປະເພດ N95 ທີ່ສາມາດກັ່ນຕອງຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍໄດ້, ໃຊ້ໜ້າກາກປະເພດທຳມະດາກໍ່ສາມາດກັນໄດ້ແຕ່ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ສະເພາະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການໄຟໃໝ້ປ່າ ຄວນໃຊ້ຝ້າຈຸ່ມນໍ້າອັດປາກ ແລະ ດັງ ເພື່ອຜ່ານກຸ່ມຄວັນອອກໄປຫາບ່ອນປອດໄພ.
4. ໃສ່ແວ່ນຕາເພື່ອປ້ອງກັນດວງຕາຈາກລົມ ແລະ ໝອກຄວັນ, ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກ, ລົດຖີບ ຄວນໃສ່ໝວກກັນນ໋ອກແບບມີໜ້າກາກ.
5. ໃຊ້ນໍ້າເກືອບ້ວນປາກ ແລະ ຄໍ ເພື່ອປ້ອງກັນອາການເຈັບຄໍ.
6. ຫຼີກລ້ຽງການອອກກຳລັງກາຍໃນໄລຍະທີ່ມີໝອກຄວັນຫຼາຍ ເພາະວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຫົວໃຈ-ເສັ້ນເລືອດ.
7. ຫຼີກລ້ຽງການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ບໍລະເວນທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເພີ້ມມົນລະພິດທາງອາກາດ.
8. ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງຕາມຄຳແນະນຳຂ້າງເທີງ. ເກົ້າ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນຕໍ່ສຸຂະພາບໃຫ້ທົ່ວເຖີງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂ້າງເທີງດ້ວຍ.
ຂໍ່້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ສະບັບວັນທີ 19 ມີນາ 2019