ຂະແໜງສື່ມວນຊົນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທິດທາງໃນການຄຸ້ມຄອງໄລຍະໃໝ່

ຂປລ. ຂະແໜງສື່ມວນຊົນ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 6 ທິດທາງຕົ້ນຕໍ ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນບາງຕອນວ່າ “ພັດທະນາວຽກງານ ຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຕາມທິດຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ, ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫລມຄົມ ຂອງພັກ-ລັດ, ເປັນເວທີສະແດງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ຂອງປະຊາຊົນ” ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ຕາມທິດທາງໃນການ ຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນໃນໄລຍະໃໝ່.

ທ່ານ ປິ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິທະຍາສາດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາສື່ໃນໄລຍະໃໝ່ ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2018 ນີ້ວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນ ຂະຫຍາຍວິໃສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນ ການພັດທະນາ ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ 2016-2020 ພາຍໃຕ້ຈຸດໝາຍ ສ້າງໃຫ້ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ທັນເຫດການ, ເປັນອາວຸດອັນແຫລມຄົມຂອງພັກ, ລັດ ທັງລວງເລິກ ແລະ ລວງກວ້າງ, ເຂັ້ມແຂງ, ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, ເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສື່ມວນຊົນສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມີບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີມາດຕະຖານສົມຄູ່ກັບຍຸກສະໄໝ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງໃນແຕ່ລະປີ.
ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການ, ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງກົນໄກ, ລະບຽບດ້ານການເງິນສື່ມວນຊົນ, ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ສ້າງກອງທຶນສື່ມວນຊົນ; ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີການນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນປອດໃສ, ລວມທັງສ້າງໃຫ້ສື່ມວນຊົນມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ທັນເຫດການ, ເປັນອາວຸດອັນແຫລມຄົມຂອງພັກ, ລັດ ເປັນເວທີສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ເປັນສາຍຜູກພັນລະຫວ່າງ ພັກກັບປະຊາຊົນ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງພະນັກງານນຳພາ, ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍຕ້ອງສືບຕໍ່ລົງທຶນ ປ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ ການຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, ໂດຍສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ; ຕິດຕາມ, ກວດກາການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງ ການສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕິດຕາມຫາງສຽງສັງຄົມ ແລະ ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ລະບອບໃໝ່, ແບ່ງແຍກພັກກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອລາຍງານຫາອົງ ການວິຊາສະເພາະ ໄດ້ຕິດຕາມເປົ້າໝາຍຄົນບໍ່ດີ, ພ້ອມທັງມີການຕອບໂຕ້ ແລະ ແນະນຳຫາງສຽງແກ່ສັງຄົມ. ນອນຈາກນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ຍາດແຍ່ງການ ຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນ ໃນດ້ານບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ພາຫະນະອຸປະກອນ ແລະ ທຶນຮອນ, ພ້ອມກັບຕັ້ງໜ້າເຄື່ອນໄຫວ ໃນເວທີສື່ມວນຊົນສາກົນ ເພື່ອຍົກບົດບາດຂອງຊາດ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.