ສປປ ລາວ ກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານໂລກເພື່ອປັບປຸງສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນ

ຂປລ. ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ ກັບທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພື່ອປັບປຸງສະພາບເສັ້ນທາງ, ຄວາມປອດໄພທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງຖະໜົນ ຕໍ່ການປ່ຽນແປ່ງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມເສັ້ນທາງເລກ 13 ເຊິ່ງເປັນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບ ພູມິພາກ. ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງ ກ່າວ, ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນີໂກລາ ປອນຕາຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຈະເລີ່ມໃນປີ 2018 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 2023, ໂຄງການໄດ້ຮັບທຶນເປັນມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ຈາກສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (ທະນາຄານໂລກ) ແລະ ສົມທົບທຶນເປັນມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ຈາກທະນາຄານ ເພື່ອການລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 38.5 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ 9.5 ລ້ານໂດລາ ຈາກກອງທືນພັດທະນາ ນໍດິກ (NDF), ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ເສັ້ນທາງເລກ 13 ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໃນປີ 1997, ເຊິ່ງມີປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ 500.000 ຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງເລກ 13 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກແຜນການປັບປຸງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ. ປັດຈຸບັນ ຍັງມີຫລາຍໄລຍະຂອງເສັ້ນທາງ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີ ການປັບປຸງ ແລະ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
ທ່ານ ບົວຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເສັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຕໍ່ເສດຖະກິດ, ດັ່ງນັ້ນການຍົກລະດັບ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງຮັກສາຈະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພໃນການສັນຈອນອີກດ້ວຍ. ການປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກ 13 ຈະຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍ ໃນການເຕີບໂຕຢ່າງຮອບດ້ານ.
ທ່ານ ນິໂຄລາ ໂພນຕາລາ ກ່າວວ່າ: ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເປັນເສັ້ນທາງສາຍສໍາຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ການຍົກລະດັບ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງຮັກສາທາງ ຈະສາມາດ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນມີຄວາມປອດໄພສູງຂຶ້ນ, ເຖິງທີ່ໝາຍໄວກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ທົນຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ງານ ໄດ້ຍາວນານ ຊຶ່ງມັນຈະເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການເຕີບໂຕແບບຮອບດ້ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງປະເທດດີຂຶ້ນ.
ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງໂຄງການນີ້, ແມ່ນຈະເລີ່ມຈາກເຂດຊານເມືອງຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ ສີເກີດ ຫາ ເມືອງໂພນໂຮງ (ກມ 12-ກມ 70), ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຖະໜົນ ທີ່ມີການສັນ ຈອນຕິດຂັດຂອງຖະໜົນເສັ້ນນີ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ.