ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ

ຂປລ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ, ພາຍຫລັງທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສຳເລັດການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງຫລາກຫລາຍ ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ພ້ອມທັງລົງເລິກ ໃນຫລາຍໝວດຫລາຍມາດຕາ ຕະຫລອດໜຶ່ງວັນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບັນດາ ສສຊ ສາມາຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ການປະກອບຄຳຄິດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ມີການປັບຄືນໃນຫລາຍປະເດັນ ເປັນຕົ້ນການກຳນົດປະເພດ ແລະ ຊະນິດປ້າຍ; ເນື້ອໃນ, ພື້ນສີ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງປ້າຍ; ການຕິດຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ກຳນົດເວລາການນຳໃຊ້ການນຳໃຊ້ ແລະ ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກປ້າຍ. ພ້ອມນີ້, ສສຊ ຍັງໄດ້ລົງເລີກບັນຫາອື່ນໆ ຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດປ້າຍ, ການປ່ຽນແປງ, ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ແລະ ຍົກເລີກການດຳເນີນທຸລະກິດປ້າຍ, ລວມທັງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງກວດກາປ້າຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສັບສົນ, ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ, ນັບທັງບັນຫາຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ພາສາ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງເທົາທີ່ຄວນ; ຄວນກຳນົດລະອຽດ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ. ຢ່າງກໍຕາມ ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກັບທີ່ຈາກຄະນະອະນຸກຳມະການ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ້າຍຢ່າງມີເຫດ ແລະ ຜົນ.
ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ: ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ ແມ່ນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ທັງແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ້າຍ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ; ທັງຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາກ່ຽວກັບປ້າຍ ດ້ວຍນິຕິກຳ, ເປັນການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການສ້າງ, ອອກແບບ, ຜະລິດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາປ້າຍ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມໃນທຸກດ້ານ. ການສ້າງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ເປັນການຕອບສະໜອງ ດ້ານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ເຖິງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍປ້າຍ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນດ້ານພູມປັນຍາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດນຳດ້ວຍ. ສິ່ງສຳຄັນ ຈະເປັນການສ້າງຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງຈະເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ໃນການນຳຄຸ້ມຄອງປ້າຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການໂຄສະນາ ແລະ ການບໍລິການ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບ ແລະ ສັນຍາລັກ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ອອກແບບຜະລິດ, ຕິດຕັ້ງປ້າຍ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ແຕ່ຍັງເຮັດພໍໃຜພໍລາວ ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ແລະ ການກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ການໂຄສະນາດ້ວຍປ້າຍ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຮູບແບບ, ສີສັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຫລັກພາສາລາວ ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການໂຄສະນາຍັງໄປຕາມກະແສນິຍົມ ໂດຍບໍ່ມີການເລືອກເຟັ້ນ, ທັງມີແນວຄິດຖືເບົາຕໍ່ເນື້ອໃນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ປ້າຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ ເຫັນວ່າຍັງມີໜ້ອຍ ໃນຂອບເທດທົ່ວປະເທດ. ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຫລາຍຕົວເມືອງ ແລະ ຫລາຍເສັ້ນທາງ ຍັງຂາດປ້າຍຊີ້ບອກ ທີ່ຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊອກຫາສະຖານທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.