ສະພາແຫ່ງຊາດຊົມເຊີຍຜົນງານລັດຖະບານພ້ອມຢ້ຳໃຫ້ແກ້ໄຂບາງບັນຫາຄົງຄ້າງ

ຂປລ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານຫລາຍດ້ານ ໃນການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບສະເລ່ຍ 2.600 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ; ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການລົງທຶນ ເພື່ອພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ທັງໄດ້ກວດກາດຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນລວມທັງໂຄງ ການບໍ່ມີຕົວຕົນໄດ້ດີ.

ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ອີກຜົນງານຂອງລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ມີການນໍາເຂົ້າທຶນຕົວຈິງ 1.300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ວຽກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສາມາດບັນລຸ 5 ໃນ 15 ຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້; ວຽກສາທາລະນະສຸກ ສາມາດບັນລຸ 3 ໃນ 10 ຄາດໝາຍ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ລຸ່ມ 5 ປີຫລຸດລົງ; ສ່ວນວຽກງານ ຖະແຫລ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ ສາມາດສ້າງໄດ້ເກືອບ 20 ພັນຄອບຄົວ ແລະ 200 ບ້ານວັດທະນະທຳ, ກິດຈະກຳປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ມີຫລາຍສີສັນ; ສິ່ງສຳຄັນ ລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ປັບເພີ່ມຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ຈາກ 9 ແສນກີບ ມາເປັນ 1,1 ລ້ານກີບ.
ສຳລັບ ການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຫັນວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ມີມາດຕະການຕົວຈິງກວ່າເກົ່າ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຄາດວ່າ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຈະບັນລຸ 47% ຂອງແຜນການ; ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ. ພ້ອມນີ້ ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຊຳລະໜີ້ສິນ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຕົວທາງດ້ານການເງິນ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕື່ມອີກ ເຖິງວ່າເສດຖະ ກິດມະຫາພາກຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ, ຍັງມີຄວາມບອບບາງ, ຍັງອີງໃສ່ການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານ ທຳແກ່ແຮງງານລາວເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນຂະນະທີ່ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ບັນລຸພຽງ 23,5% ຂອງແຜນການປີ; ມາດຕະການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນດີ ເປັນຕົ້ນ ການລະດົມທຶນ, ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ພາສີ ແລະ ການຊອກຕະຫລາດຈຳໜ່າຍ. ນອກນີ້ ຍັງຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດສັນການລົງທຶນພາຍໃນ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ລວມເຖິງອັດຕາ ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.