Download: ລາຍຊື່ແລະເບີໂທ ຄະນະ ກົມ, ອົງການ, ສະຖາບັນ, ກອງ, ສູນ, ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງຕ່າງໆ

 

ກົມ   ອົງການ/ສະຖາບັນ(ທຽບເທົ່າກົມ)  ກອງ/ສູນ/ໂຮງຮຽນ/ສະມາຄົມ
 1. ຫ້ອງການກະຊວງ
 2. ກົມຈັດຈັ້ງພະນັກງານ
 3. ກົມກວດກາ
 4. ກົມແຜນການ-ການເງິນ
 5. ກົມຮ່ວມືສາກົນ
 6. ກົມສື່ມວນຊົນ
 7. ກົມສີລະປະການສະແດງ
 8. ກົມວັດທະນະທຳມະຫາຊົນ
 9. ກົມພິມຈຳໜ່າຍ
 10. ກົມມໍລະດົກ
 11. ກົມຮູບເງົາ
 12. ກົມວິຈິດສິນ
 13. ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
 14. ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ
 15. ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງວທ່ຽວ
 16. ກົມນິຕິກຳ
  1. ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ
  2. ຂ່າວສານປະເທດລາວ
  3. ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ
  4. ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ
  5. ໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ
  6. ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນແລະວັດທະນະທຳ
  7. ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ
 1. ກອງສີລະປະກອນແຫ່ງຊາດ
 2. ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ
 3. ກອງລະຄອນລຳແຫ່ງຊາດ
 4. ກອງລະຄອນຕຸກກະຕາ
 5. ກອງລະຄອນເວົ້າແຫ່ງຊາດ
 6. ໂຮງຮຽນສີລະປະດົນຕີ
 7. ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ
 8. ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ
 9. ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ
 10. ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ
 11. ສູນວັດທະນະທຳເດັກ
 12. ກອງບູຮານວິທະຍາ
 13. ວາລະສານວັນນະສິນ
 14. ວິສາຫະກິດໂຮງພິມແຫ່ງລັດ
 15. ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ
 16. ສະມາຄົມນັກຂ່າວ
 17. ສະມາຄົມນັກຖ່າຍຮູບ
 18. ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ