ການປະຕິບັດຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕພາຍ ໃນພັກ ແລະ ການຄວບຕຳແຫນ່ງ

(ອ່ານຕໍ່ສະບັບໜ້າ)
ຂ. ຜູ້ນຳພາຕ້ອງຮູ້ແກ້ໄຂ 4 ສາຍພົວພັນ:
ພະນັກງານການນຳ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຜູ້ເປັນເລຂາທັງ ເປັນຫົວໜ້າຕ້ອງມີສິລະປະ ອັນຄ່ອງແຄ້ວ, ນິ້ມນວນ ແລະ ໄຫວພິບ ໃນການແກ້ໄຂສາຍ ພົວພັນຕ່າງໆໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາທີ່ສະແດງອອກຄື:
ໜຶ່ງ, ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຖືກ ຕ້ອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຂັ້ນ ລຸ່ມກັບຂັ້ນເທິງ ເພາະນີ້ແມ່ນ ເນື້ອໃນທີໜຶ່ງຂອງຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕທັງ ແມ່ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ການນຳກັບຜູ້ຖືກນຳ.


ສອງ, ຕ້ອງແກ້ໄຂສາຍພົວ ພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນຮັບຜິດ ຊອບກັບໝູ່ຄະນະນີ້ແມ່ນເນື້ອ ໃນຫຼັກການທີ່ວ່າ ສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສຽງສ່ວນ ຫຼາຍ ເມື່ອສະຫຼຸຸບເປັນມະຕິ ແລ້ວ ທຸກຄົນຕ້ອງເວົ້າ ແລະ ເຮັດຕາມມະຕິ.
 ສາມ, ຕ້ອງຮູ້ຈັກແກ້ໄຂ ເປັນຢ່າງດີສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ກຳມະການໃນຄະນະພັກແຕ່ ລະຄົນກັບທ້ອງຖິ່ນ ບົນຫຼັກການ ທີ່ວ່າ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີສະຕິ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ ໝູ່ຄະນະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້, ບໍ່ ກ້າວກ່າຍໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຜູ້ອື່ນ ຫຼື ອູ້ມວຽກ ເຮັດແທນ ແລະ ອື່ນໆ.
 ສີ່, ຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂ ຢ່າງຖືກຕ້ອງສາຍພົວພັນລະ ຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ຢູ່ ໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ -ລັດ ບົນຫຼັກການທີ່ແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ ລະຄົນໃນກຳມະການຄະນະ ພັກຢ່າງສະເໝີພາບກັນ,ເຄົາ ລົບຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮູ້ຈັກຮັກ ແພງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ຮູ້ຈັກຊຸກ ຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ດີເດັ່ນ ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີການ ປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງກົງໄປ ກົງມາ ແລະ ຍຸຕິທຳ.
   III.  ທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະ ຊາທິປະໄຕ ກັບການປະຕິບັດ ລະບອບຄວບຕຳແໜ່ງ.
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ ທີ IX ຂອງພັກໄດ້ຖືເອົາການ ເປີດກວ້າງປະຊາທິປະໄຕພາຍ ໃນພັກ ເປັນການຄ້ຳປະກັນ ຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງພັກທັງ ເປັນປັດໄຈຮັບປະກັນຄວາມ ເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ: “ຕ້ອງເອົາການ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ພາຍໃນພັກເປັນແບບຢ່າງ, ເປັນກຳລັງຊຸກດັນ ແລະ ເປັນ ທິດໃຫ້ແກ່ການເສີມຂະຫຍາຍ ປະຊາທິປະໄຕໃນທົ່ວສັງຄົມ”. ເລີ່ມຈາກທັດສະນະ ແລະ ທິດ ນຳດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຂໍຍົກບາງທິດ ທາງດັ່ງນີ້:
 1. ກໍ່ສ້າງລະບົບການຈັດ ຕັ້ງພັກໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ ບົນຈິດໃຈທີ່ວ່າ: “ການຈັດຕັ້ງແມ່ນກຳລັງແຮງ, ກົງຈັກເປັນປັດໄຈສ້າງໃຫ້ມີກຳ ລັງແຮງ”, ປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ລະບົບການ ຈັດຕັ້ງຂອງພັກ ມີຄວາມໜັກ ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດ ໃສ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍ ປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ ໂດຍຢຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການລວມ ສູນປະຊາທິປະໄຕ ນັບແຕ່ການ ສ້າງຕັ້ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບອບລະບຽບການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງຕ້ອງສະ ແດງອອກໃນພາກຕົວຈິງບັນ ຫາສຳຄັນຍຸດທະສາດຕ້ອງໄດ້ ຮັບການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງໃນ ການແລກປ່ຽນທັດສະນະຄວາມ ຄິດ, ຄວາມເຫັນຂອງບຸກຄົນ ໃນໝູ່ຄະນະ ເມື່ອມີການຕົກ ລົງເປັນເອກະພາບ, ບຸກຄົນ ຕ້ອງເວົ້າ ແລະ ເຮັດຕາມມະ ຕິ, ຂັ້ນລຸ່ມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ມະຕິຂອງຂັ້ນເທິງ, ທຸກການ ຈັດຕັ້ງຂອງພັກຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມະຕິຂອງສູນກາງພັກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ປັບປຸງບູລະນະ ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ແນໃສ່ ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກ ໃນຖານະເປັນ ຜູ້ແບກຫາບພາລະກຳທີ່ສຳຄັນ ຕ້ອງຮູ້ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງ ຕົນຕໍ່ໝູ່ຄະນະ.
 2. ສືບຕໍ່ດຳເນີນການປັບ ປຸງແບບແຜນນຳພາ, ວິທີເຮັດ ວຽກຂອງຄະນະພັກ ແຕ່ລະ ຂັ້ນໃຫ້ແທດຕົວຈິງ, ວິທະຍາ ສາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ນັ້ນຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຄື: ໜຶ່ງ: ປັບປຸງແບບ   ແຜນນຳພາຂອງພັກຕໍ່ອົງການ ລັດ, ເນື່ອງຈາກພັກນຳພາລັດ ໂດຍຜ່ານການຈັດວາງສັບຊ້ອນ ຖັນແຖວພະນັກງານ, ສະມາ ຊິກພັກເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ ສຳຄັນຂອງລະບົບກົງຈັກຂອງ ລັດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ຮາກຖານ ໂດຍສະ ເພາະໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປະຕິບັດ ລະບອບຄວບຕຳແໜ່ງ, ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຊີ້ນຳ- ນຳພາຂອງສະຫາຍເລຂາຄະ ນະພັກ ທັງເປັນຫົວໜ້າອົງການ ປົກຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ ບັນຫາສຳຄັນຕ້ອງດຳເນີນການ ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກຳກ່ຽວ ກັບຫຼັກການ, ເນື້ອໃນ, ກົນໄກ ຫຼື ລະບອບ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງການນຳພາຂອງ ພັກ ຕໍ່ອົງການອຳນາດຂອງລັດ ກໍຄືການນຳພາຂອງພັກແຕ່ລະ ຂັ້ນ ຕໍ່ອົງການລັດຂັ້ນດຽວກັນ; ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງລະບອບລະບຽບ ການ ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ ການກວດກາພັກກັບການກວດ ກາລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນແກ່ການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງໃຫ້ດຳເນີນ ໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ; ສອງ: ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຂໍ້ກຳນົດລະບອບ ລະບຽບການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ, ທັງນີ້ກໍ ເພື່ອຮັບປະກັນພາຍໃນພັກມີ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ໜັກແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ທຸກການເຄື່ອນໄຫວນຳ ພາຂອງພັກ ມີພື້ນຖານດ້ານ ນິຕິກຳ ແລະ ດຳເນີນໄປສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ; ປັບປຸງລະ ບອບລະບຽບໃນການອອກມະ ຕິ, ຄຳສັ່ງ,  ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະ ນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ດຳເນີນ ໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ອອກຂໍ້ກຳ ນົດກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍ ປະຊາທິປະໄຕ ພາຍໃນພັກ ແລະ ອື່ນໆ; ສາມ: ຄະນະພັກ ທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກຕ້ອງ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳ ໜ້າໃນການປະຕິບັດຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳ ພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານ ກັນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລະບອບ ຫົວໜ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
3. ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນ ການກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກ ງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ: ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງດຳເນີນການຂຶ້ນແຜນກຳ ນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕຳແໜ່ງເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວ ໜ້າອົງການ, ເລຂາຄະນະພັກ- ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ, ເຈົ້າເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ລັກສະນະສືບທອດປ່ຽນແທນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍ່ ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ແນວທາງ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຫົວຄິດ ປະດິດສ້າງ, ມີທັດສະນະແທດ ຕົວຈິງ ໃນການຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມ ຕັ້ງໜ້າບຸກບືນ ເຮັດວຽກງານ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ; ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງ ກັນພະນັກງານການນຳ, ຕິດ ຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານການນຳ ແຕ່ລະຂັ້ນ ທັງນີ້ເພື່ອເສີມຂະ ຫຍາຍດ້ານດີ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ບັນດາສະຫາຍດັ່ງກ່າວກ້າວ ຂຶ້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍກ້າຕັດສີນ ໃຈສັບຊ້ອນ, ປ່ຽນແທນຜູ້ທີ່ຂາດ ຄວາມສາມາດ, ຂາດຄວາມ ເຊື່ອຖືຈາກມະຫາຊົນ, ຕ້ອງ ເດັດຂາດຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມທາດຂາດ ຄຸນ, ມີຄວາມຜິດທີ່ໜັກໜ່ວງ ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ພາບ ພົດ, ບົດບາດຂອງພັກຂອງລັດ.